Poliklinische revalidatiebehandeling

Kinderen moeten spelen, meedoen op school en lekker kunnen sporten. Maar u merkt dat uw zoon of dochter zich anders of langzamer ontwikkelt dan leeftijdgenootjes. Of uw kind heeft een aandoening waardoor bewegen, praten, eten of spelen moeilijker gaan. Met onze behandelingen en begeleiding willen wij bereiken dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Dat het bijvoorbeeld beter leert bewegen, beter leert praten en dat het zoveel mogelijk zelf kan.

Naast de zorg voor uw kind, hebben we ook aandacht voor het hele gezin: welke gevolgen heeft de situatie voor jullie gezin? 
Wij behandelen kinderen van 0 tot en met 20 jaar. Revalideert uw kind poliklinisch bij ons, dan komt het vanuit thuis naar Adelante voor de behandelingen en gaat het aan het einde van de dag weer naar huis.

Aanmelden

Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen. Onze revalidatiearts onderzoekt uw kind en stelt vast wat de oorzaak van het probleem of de aandoening is. Hij of zij beoordeelt dan of dagbehandeling de juiste behandelvorm is voor uw zoon of dochter.

De behandeling

De revalidatiearts is van mening dat revalidatiedagbehandeling een geschikte behandelvorm is voor uw kind. 

Nu zullen verschillende behandelaren uw kind onderzoeken en testen. Dit noemen we ook wel een screening of observatie.

Een screening is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en welke behandeling en begeleiding uw kind nodig heeft. De verschillende therapeuten en behandelaren observeren en onderzoeken uw kind om een compleet en duidelijk beeld te krijgen.

Op de pagina "Wie doet wat?" leest u meer over de verschillende disciplines en welke rol ze spelen in de revalidatie voor uw kind.

Het team van behandelaren bespreekt de resultaten van de screening. Samen komen zij met een advies over de verdere behandeling en begeleiding van uw kind. Dit bespreken wij met u. 

Een mogelijke uitkomst is dat uw kind bij ons gaat revalideren. Maar het kan ook zijn dat behandeling bij u in de buurt kan plaatsvinden. In overleg met u adviseren wij bij welke organisatie u het beste kunt zijn.

Het kan ook dat wij u terugverwijzen naar de organisatie waar uw kind al begeleiding kreeg.

De revalidatiearts kan ook adviseren dat de therapeutische peutergroep geschikt is voor uw kind. Dit is een groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Heeft uw kind beperkingen in zijn motoriek, dan kan een gewone peuterspeelzaal niet de begeleiding en aandacht geven die uw zoon of dochter nodig heeft.

Wij bieden extra begeleiding en therapie, zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Wij stimuleren de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden: bewegen, spel, communicatie, eten en drinken.

Ook adviseren wij over het beste vervolgonderwijs als uw kind 4 jaar is.

De therapeutische peutergroep is een uitdagende leeromgeving. Veiligheid, aandacht en rust zijn heel belangrijk, net als plezier en uitdagingen.

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen stimuleren en begeleiden, is het belangrijk dat wij samenwerken en overleggen met u als ouder.

Lees hier meer over Vroegrevalidatie en de therapeutische peutergroepen.

De revalidatie is heel belangrijk, maar school moet blijven doorgaan, vinden wij.

Voor kinderen in het reguliere onderwijs stemmen we de therapie, die in ons centrum nodig is, met ouders af. Deze therapie vindt bij voorkeur buiten schooltijd plaats.

Van de kinderen die bij ons revalideren en bij ons naar school gaan, stemmen we de revalidatie en de zorg op elkaar af. De docenten en onze behandelaren werken samen volgens het principe: één kind, één plan. Binnen de scholen Encanto, De Maasgouw en Ulingshof werken we samen aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Heeft uw kind therapie, dan vindt die plaats onder schooltijd.

Leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking krijgen les bij Encanto, de mytylschool van Adelante in Valkenburg. Ook leerlingen die langdurig ziek zijn, gaan naar Encanto.

Leerlingen met (ernstige) meervoudig beperkingen, gaan naar de tyltylschool van Adelante: De Maasgouw. Deze school is in Maastricht.

Al onze leerlingen zijn 4 tot en met 18 jaar oud.

Binnen kindcentrum Heikei en kindcentrum Ulingshof in Venlo bieden wij revalidatiezorg aan de leerlingen van OG Buitengewoon.

Wie behandelt mijn kind?

Een heel team van behandelaren is betrokken bij de behandeling van uw kind. Het ligt aan de aandoening en aan het probleem hoe het team is samengesteld.

Elk kind krijgt een behandeling op maat. Daarom is elk programma anders. Ook de duur van de behandeling verschilt per kind.

De fysiotherapeut helpt met lopen en bewegen, met balans en coördinatie. Dagelijkse dingen met een meer fijne motoriek zoals aankleden, eten met bestek, schrijven en knutselwerkjes maken zijn het aandachtsgebied van de ergotherapeut. De logopedist begeleidt bij de communicatie, bij het praten, bij het taalbegrip en slikproblemen. 

De psycholoog helpt met de verwerking van traumatische ervaringen of leert uw kind omgaan met beperkingen. Ook biedt hij ondersteuning bij het reguleren van emoties. De maatschappelijk werker ondersteunt u als ouder en uw hele gezin: hoe functioneert uw gezin tijdens de revalidatie van uw kind en hoe gaat het daarna als de situatie misschien anders is? 

De diëtist helpt u als uw kind voedingsproblemen heeft door de ziekte of aandoening. 

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw kind en de medische zorg.

Afstemmen met ouders/verzorgers

Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming met u als ouder(s)/verzorger(s). Samen kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

De kindbespreking

Digitale zorg of eHealth

Afstemmen kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben. Het geeft soms een adempauze en rust in de zorg voor uw kind.