Locatie Ulingshof Venlo

Venlo - Ulingshof

Ulingshofweg 26A
5915 PM Venlo

045 - 528 34 00 polivenlo@adelantegroep.nl

Ulingshof is een centrum voor Zorg, Onderwijs en Revalidatie waar PSW, Onderwijsgroep Buitengewoon en Adelante kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) kwalitatief goed onderwijs bieden in combinatie met de juiste zorg.