Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale Parese (CP) is een houding- of bewegingsstoornis als gevolg van een beschadiging in de hersenen tijdens de zwangerschap of bevalling of in het eerste levensjaar. Deze beschadiging neemt niet toe in de tijd. CP komt ongeveer voor bij 2 per 1000 geboren kinderen. De hersenbeschadiging kan leiden tot problemen in het bewegen. Ook andere problemen kunnen ontstaan, zoals stoornissen van het gehoor, zien, voelen, spreken, slikken, leren en gedrag.

De diagnose

De mate waarin een kind wordt beperkt door de cerebrale parese hangt af van de ernst van de hersenbeschadiging en de plek in de hersenen waar deze zich bevindt. Dit verschilt dus per kind. Er zijn verschillende oorzaken voor de beschadiging van de hersenen. Tijdens de zwangerschap kunnen dit aanlegstoornissen van de hersenen zijn, infecties, medicijngebruik van moeder of zuurstoftekort in de hersenen. Tijdens de bevalling is zuurstoftekort de meest voorkomende oorzaak van CP. Kinderen met een te laag geboortegewicht en/of kinderen die te vroeg geboren zijn, lopen het meeste risico op het krijgen van CP. In het eerste levensjaar kunnen infectie van de hersenen, herseninfarct of hersenbloeding, ernstige epilepsie of een ongeval leiden tot een beschadiging van de hersenen.

Er zijn 3 typen Cerebrale Parese. Deze worden ingedeeld naar de aard van de bewegingsstoornis. Kinderen met Cerebrale Parese kunnen 1-zijdig of 2-zijdig aangedaan zijn.

Bij spastische CP is er sprake van verhoogde spierspanning die toeneemt bij snel bewegen en verhoogde reflexen. Daarnaast is er vaak ook sprake van spierzwakte. Dit is het meest voorkomende type CP.

Bij dyskinetische CP is er sprake van ongecontroleerde bewegingen en bewegingsonrust. Kinderen maken bewegingen die ze eigenlijk niet willen maken.

Bij atactische CP hebben kinderen voornamelijk problemen in het coördineren van bewegingen en het bewaren van hun evenwicht.

Behandeling

De revalidatiebehandeling van kinderen met CP is erop gericht om kinderen zo optimaal mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Hoe de behandeling er precies uitziet, bespreken we uitgebreid met elkaar. Samen gaan we eraan werken om uw kind weer zo goed mogelijk te laten functioneren ondanks de klachten die het ondervindt. Bij Adelante hebben we een aantal verschillende vormen van (revalidatie)behandeling.

Het kan voorkomen dat uw kind tijdelijk of langdurig verpleegkundige zorg, intensieve begeleiding en therapie nodig heeft. Bij de klinische afdeling De Valkhorst van Adelante in Valkenburg a/d Geul kunnen kinderen en jongeren met een lichamelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking tijdens hun revalidatiebehandeling verblijven. Lees hier meer over deze vorm van behandeling.

Als uw kind in aanmerking komt voor poliklinische revalidatie volgt een uitgebreide screening. Tijdens deze screening vindt er observatie en onderzoek plaats om op alle gebieden een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw kind. Lees hier meer over deze vorm van behandeling.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind kan het deelnemen aan een van de kortdurende revalidatieprogramma's van Adelante Kind & Jeugd:

Heeft uw kind geen revalidatie-indicatie, maar wel intensieve medische verpleging nodig? Dan kunt u een beroep doen op Contigo medische kindzorg van Adelante. Ook is een combinatie van poliklinische revalidatiebehandeling en Contigo medische kindzorg mogelijk. Lees hier meer over Contigo.

Aanmelden

Uw specialist verwijst uw kind naar de revalidatiearts. Bij het servicebureau kunt u een afspraak met de revalidatiearts maken. De revalidatiearts indiceert uw kind vervolgens voor eventuele behandeling.

Kosten

Uw ziektekostenverzekering vergoedt de kosten van klinische revalidatiebehandeling en verblijf in de Valkhorst op basis van de indicatie 'klinische revalidatiezorg'. Dit kan worden geïndiceerd door de revalidatiearts. De ziektekostenverzekering vergoedt ook de kosten van poliklinische revalidatiebehandeling op basis van de indicatie 'poliklinische revalidatiezorg'. Ook dit kan worden geïndiceerd door de revalidatiearts.

Behandelteam

Bij Adelante Kind & Jeugd zijn meerdere behandelteams werkzaam voor kinderen met CP. Zo is er in Venlo en Valkenburg een team dat gespecialiseerd is op het gebied van arm-hand revalidatie. Het team - dat bestaat uit artsen, onderzoekers en therapeuten - besteedt aandacht aan diagnostiek, behandeling maar ook wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

De behandeling van uw kind wordt op verschillende locaties in een aantal programma’s gedaan.

Afstemmen met ouders/verzorgers

Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming met u als ouder(s)/verzorger(s). Samen kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

De kindbespreking

Digitale zorg of eHealth

Afstemmen kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben. Het geeft soms een adempauze en rust in de zorg voor uw kind.

Meer informatie

CP-net

Adelante is aangesloten bij CP-Net. Dit is een samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP met als doel dat alle mensen met CP in de eigen regio volgens de laatste stand van zaken kunnen worden behandeld.

MUMC+

Drie van de leden van het handenteam Adelante maken ook deel uit van het behandelteam spasticiteit van het MUMC+. Samen met de kinderneuroloog uit het spasticiteitsteam nemen we deel aan het landelijke CP-register.
Samen met MUMC+ zijn we betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken. Ook werken we klinisch samen met het MUMC met het team bewegingsstoornissen. Hier doen we gespecialiseerd onderzoek naar het lopen middels 3D gangbeeldanalyse. 

Om de ontwikkeling van kinderen met CP goed te kunnen volgen en bepaalde behandelingen goed met elkaar te kunnen vergelijken, is landelijk bepaald dat we allemaal jaarlijks of voor en na een interventie dezelfde metingen doen bij CP-kinderen. Onderdeel van deze metingen zijn de handfunctie en -vaardigheidsmetingen die door het handenteam gedaan worden. Bij de lopers wordt regelmatig een gangbeeldanalyse (loopanalyse) verricht. Het doel is om een goed inzicht te krijgen in de manier van lopen van u kind en hoe de spieren en gewrichten daarbij samenwerken. Deze analyse vindt plaats in het bewegingslab van het MUMC+. Medewerkers van Adelante voeren het uit en analyseren. De kinderrevalidatiearts is betrokken bij de beoordeling van de gangbeeldanalyses en het behandeladvies.

Ieder CP-meetteam bestaat uit 2 kinderfysiotherapeuten, eventueel aangevuld met een kinderergotherapeut, die direct contact hebben met uw behandelend revalidatiearts (en behandelteam). Binnen Adelante zijn er meerdere meetteams:

  • CP meetteam vroegrevalidatie (Valkenburg)
  • CP meetteam leeftijd 4-8 jaar (Valkenburg)
  • CP meetteam leeftijd 8-12 jaar (Valkenburg)
  • CP meetteam jongeren (Valkenburg)
  • CP meetteam locatie Venlo
  • CP-meetteam Maasgouw Maastricht