Een klacht en dan

Een klacht en dan?

Onze medewerkers proberen onze cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Toch kan het voorkomen dat er ontevredenheid of klachten ontstaan over de gang van zaken. Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken rond verleende diensten of voorzieningen, praat er dan over.

Praat er over

Als cliënt van Adelante komt u in contact met behandelaars en medewerkers. Er kan wel eens wat misgaan. Als dat gebeurt kan er met betrokkenen over worden gesproken om te proberen uw klacht op te lossen.

Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrek aan communicatie. Rechtstreeks vragen om opheldering, helpt veel problemen de wereld uit. Het is niet altijd eenvoudig om over problemen, geschillen of klachten te praten. Toch is het belangrijk voor uzelf en de betrokken medewerker(s) om niet te lang met dit soort problemen te blijven zitten.

Bespreek uw probleem eerst met de betrokken medewerker of medewerkers. In de meeste gevallen lost u uw klacht op door erover te praten met de persoon, die het meest met uw klacht heeft te maken. Als het op deze manier niet lukt, omdat of het probleem te ernstig is, of u durft uw behandelaar niet goed aan te spreken, of het gesprek verloopt niet naar uw tevredenheid, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris biedt u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. In overleg bepaalt u wat er met uw klacht gebeurt. Desgewenst kan de functionaris als bemiddelaar optreden tussen u en de betreffende medewerker(s).

U kunt onze klachtenfunctionaris bereiken via:

E-mailklachtenregeling@adelantegroep.nl
Telefoon
045 - 528 20 06
Adres
Adelante, t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 88
6430 AB Hoensbroek

Lees hier hoe u op een veilige manier e-mailberichten en bestanden kunt uitwisselen met klachtenregeling@adelantegroep.nl:

Start veilig bericht

De klachtencommissie

Het kan zijn dat u geen bemiddeling wenst, of dat de bemiddeling niet naar wens is verlopen. U kunt dan in overleg met de klachtenfunctionaris uw klacht dan schriftelijk voorleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stelt de klachtencommissie in werking.

Vertrouwenspersoon en onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliënten die bij Adelante komen voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, logeren, dagopvang of de Raesdonck mogen kostenloos gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning of een vertrouwenspersoon. Dit is wettelijk geregeld in Nederland.

Cliënten die bij Adelante komen voor behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, logeren, of dagopvang mogen kostenloos gebruikmaken van een vertrouwenspersoon.

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep doen op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg - AKJ - als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan of als zij een vraag hebben over hun rechtspositie in de jeugdzorg. De vertrouwenspersonen staan naast hen.

Iedere jongere in de jeugdzorg mag naar een vertrouwenspersoon. Bij het AKJ werken onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij zijn niet in dienst van Adelante. Cliënten kunnen bellen, e-mailen of chatten als zij bijvoorbeeld een vraag hebben over de jeugdzorg, ontevreden zijn met de hulpverlening die zij krijgen of iets niet aan de ouders, pleegouders, de groepsleiding of gezinsvoogd durven te vertellen.

Contactgegevens AKJ

Telefoon: 088 - 555 10 00 of via het contactformulier op de website: www.akj.nl

Cliënten die bij Adelante wonen of logeren in De Raesdonck kunnen een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuners.

Alle mensen met een Wlz-indicatie die recht hebben op langdurige zorg kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt de cliënt en zijn naasten met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van de zorg.

De cliëntondersteuners denken mee over hoe de zorg die het beste bij de situatie past goed georganiseerd kan worden. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt en zijn familie. De cliëntondersteuner kan informatie, advies en ondersteuning geven. Denk aan bijvoorbeeld aan de invulling van de zorg, het zorg- of ondersteuningsplan, bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt. Er zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

Contactgegevens onafhankelijke clientondersteuning

MEE:

Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar de website van MEE of belt u 0900 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten. 

Adviespunt Zorgbelang:
Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar de website van Adviespunt Zorgbelang of belt u 0900 - 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.