DKJ Vroeggeboorte

Verpleegkundige zorg & verblijf

Adelante Kind & Jeugd biedt een omvangrijk zorgpakket aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 18 jaar met een (dreigende) blijvende fysieke beperking en/of langdurig gezondheidsprobleem. Wij combineren verschillende expertises onder één dak. Kinderen en jongeren kunnen bij ons niet alleen passend onderwijs volgen en revalideren, zij kunnen hier ook verpleegkundige zorg en woonbegeleiding krijgen.

Eén Kind, Eén Plan

De hulpvraag van uw kind en u als ouders is het vertrekpunt van de dienstverlening van Adelante. Op grond van deze hulpvragen worden de revalidatiebehandeling, begeleiding en het onderwijs samengevoegd aangeboden. Vanuit de ‘Eén Kind, Eén Plan’-gedachte is hiervoor het zogenaamde Adelante-EKEP ontwikkeld. Dit is een methode van rapporteren en overleggen. Een hulpmiddel om het overleg tussen de teamleden onderling en het overleg met u als ouder en eventueel ook uw kind zo helder mogelijk te laten verlopen.

Ons kindcentrum in 2 minuten...

Locatie en contact

Afstemmen kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben. Het geeft soms een adempauze en rust in de zorg voor uw kind.