Klinische revalidatiebehandeling

Het kan voorkomen dat uw kind tijdelijk of langdurig verpleegkundige zorg, intensieve begeleiding en therapie nodig heeft. Bij de klinische afdeling Valkhorst van Adelante in Valkenburg a/d Geul kunnen kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar met een lichamelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking tijdens hun revalidatiebehandeling verblijven.

DKJ Klinische revalidatie

Opname kan nodig zijn in het geval van:

  • Multitrauma;
  • Kort- en/of langdurende postoperatieve zorg;
  • Amputaties na oncologisch probleem;
  • Neurologische problemen zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH); Dwarslaesie, spina bifida;
  • Neuromusculaire aandoeningen;
  • Ademhalingsondersteuning, tracheacanule zorg;
  • Brandwonden.

Aanmelden

Een huisarts of specialist heeft u doorverwezen naar een revalidatiearts die uiteindelijk de oorzaak van het probleem of de aandoening heeft vastgesteld. Bij deze aanmelding vindt er eerst een advies plaats over klinische (kortdurend verblijf) of poliklinische (dagopname) behandeling.

Kosten

De kosten van revalidatie en verblijf op de Valkhorst worden vergoed door de ziektekostenverzekering op basis van de indicatie “klinische revalidatiezorg”.

De behandeling

De klinische revalidatie start met een observatieperiode. De behandeling en begeleiding wordt afgestemd op de revalidatiedoelen en hulpvragen van u en uw kind. De inhoud van die begeleiding kan voor iedereen verschillen, dus ook de duur van de opname. Door een intensieve samenwerking tussen u als ouders, de verpleging en de overige behandelaars worden de hulpvragen en doelstellingen goed op elkaar afgestemd.

Naast het revalidatieprogramma is er bij De Valkhorst ook gelegenheid voor spel en ontspanning.

De Valkhorst biedt zorg in een huiselijke omgeving. Uw zoon/dochter verblijft samen met maximaal 12 kinderen in een kleinschalige (woon)omgeving. In principe heeft elk kind een eigen slaapkamer, soms deelt het een kamer met een leeftijdgenootje. Samen maken de kinderen in het huis gebruik van een gemeenschappelijke woonkamer, een grote keuken en een tuin.

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante revalideren gaan er ook naar school. Onderwijs en zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en revalidatie met elkaar zijn verweven, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking krijgen les bij Encanto, de mytylschool van Adelante. Ook leerlingen die langdurig ziek zijn, gaan naar Encanto.

Leerlingen met (ernstige) meervoudig beperkingen, gaan naar de tyltylschool van Adelante: De Maasgouw. Deze school is in Maastricht.

Al onze leerlingen zijn 4 tot en met 18 jaar oud.

Binnen kindcentrum Heikei en kindcentrum Ulingshof in Venlo bieden wij revalidatiezorg aan de leerlingen van OG Buitengewoon.

Na afronding van de klinische revalidatieperiode gaat uw kind naar huis of naar een andere afdeling of andere instelling.

Om de overgang vanuit De Valkhorst naar huis te begeleiden, werkt Adelante intensief samen met thuiszorgorganisaties en natuurlijk met u als ouder(s).

Wie behandelt mijn kind?

Bij een indicatie voor klinische revalidatie worden de therapeutische behandelingen (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie, diëtist, etc.) uitgevoerd door therapeuten van Adelante in een pedagogisch klimaat. De revalidatiearts is dan verantwoordelijk voor de behandeling en de medische zorg. De 24-uurs zorg is in handen van een team verpleegkundigen. Daarnaast werken we nauw samen met consulenten van het MUMC+. Om de overgang vanuit De Valkhorst naar huis te begeleiden, werkt Adelante intensief samen met thuiszorgorganisaties en natuurlijk met u als ouder(s).

Op de pagina "Wie doet wat?" leest u meer over de verschillende disciplines en welke rol ze spelen in de revalidatie voor uw kind.

Afstemmen met ouders/verzorgers

Terwijl uw kind de zorg krijgt die het nodig heeft, krijgt u als ouder(s) de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. In de tussentijd leert u van gespecialiseerde verpleegkundigen hoe u thuis zelf voor uw kind kunt zorgen. Voor een goede begeleiding van uw kind is uw hulp en ondersteuning en de hulp van de gezinsleden onmisbaar.

Wij hechten veel waarde aan een goede afstemming met u als ouder(s)/verzorger(s). Samen kijken we naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

De kindbespreking

Digitale zorg of eHealth

Afstemmen kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben. Het geeft soms een adempauze en rust in de zorg voor uw kind.

Tegen een geringe vergoeding kunt u gebruik maken van de naastgelegen Ronald McDonald Kindervallei. Hier kunt u logeren en ook kunt u hier verblijven als uw zoon/dochter therapie heeft of slaapt.