Afbeelding Met alle respect

Campagne: Met alle respect!

woensdag 3 juli 2024

Bij Adelante streven we naar een organisatie waarin een cultuur van respect, veiligheid en integriteit heerst. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een werkomgeving en zorgomgeving waarin men zich veilig en gerespecteerd voelt. Dit geldt voor cliënten, medewerkers (ZZP’ers, stagiaires, gedetacheerden, etc.), vrijwilligers, en andere externe personen van Adelante maar ook voor de bezoeker van Adelante. Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie is grensoverschrijdend gedrag. Helaas komt echter ook bij Adelante grensoverschrijdend gedrag steeds vaker voor.

Campagne “Met alle respect!”

Om dit thema bij iedereen onder de aandacht te brengen die bij Adelante komt, hebben we de campagne “Met alle respect!” bedacht. Hiermee willen we uitdragen dat we bij Adelante geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag tolereren.

We zetten in op voorlichting, scholing en communicatie. We geven onze medewerkers voorlichting zodat heel duidelijk is wat aanvaardbaar gedrag is en wat niet. Ook laten we alle medewerkers een (verplichte) scholing volgen om te weten hoe te handelen indien er toch sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Meldpunt cliënten en bezoekers

We willen onze cliënten en bezoekers duidelijk maken waar je terecht kunt met je vraag maar vooral dat je je ook vrij kunt voelen om incidenten van grensoverschrijdend gedrag bij Adelante te melden. Je kunt erop vertrouwen dat je melding serieus wordt genomen.

Meer weten?

Kijk op de pagina “Met alle respect!” met uitleg en de mogelijkheid om laagdrempelig een melding te maken. Op iedere locatie komt een roll-up en/of poster en flyers met een qr-code naar deze pagina en uiteraard krijgt de informatie over “Met alle respect!” een vaste plaats binnen onze bestaande patiënten/cliënteninformatie.

Samen voor een veilig Adelante!