Heikei Meisje op de schommel

Samenwerking met OG Buitengewoon en PSW toegelaten tot experiment onderwijszorgarrangement

woensdag 21 juni 2023

Onderwijsgroep Buitengewoon, Adelante en PSW werken sinds 2020 intensief samen om speciaal onderwijs, in verbinding met zorg en revalidatie in Limburg te verbeteren en te organiseren. We zijn blij te kunnen mededelen dat ook kindcentrum Heikei nu is toegelaten tot het formele experiment onderwijszorgarrangement van het ministerie OC&W. Weer een stap in de goede richting…

Het welzijn en de ontwikkeling van een kind is heel belangrijk, zeker ook voor het functioneren op de lange termijn. Met het juiste onderwijs en de gepaste zorg leren we kinderen dingen zelf te ontdekken en zelf te doen waardoor ze de kans krijgen zelfstandiger te worden. Ouders hebben echter heel veel doorzettingsvermogen nodig om zich een weg te banen door het oerwoud van wet- en regelgeving.

Deze unieke samenwerking heeft nu ook geleid tot één van de experimenten in de zogenaamde experimenteerregeling Onderwijszorgarrangementen van het ministerie OC&W. Door deze toewijzing wordt nu bij de Heikei ruimte geboden om af te wijken van wetgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd, onderwijsinhoud en onderwijslocatie. Hierdoor kan maatwerk worden geboden aan kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg.

Bijgaand ons gezamenlijk visiedocument. We hopen dat er snel een aangepast beleid gevormd kan worden voor álle kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Een beleid dat er aan bijdraagt dat zij een plek vinden in de maatschappij die zoveel mogelijk aansluit bij hun eigen wensen en dromen.